DIRECTLINK VOORWAARDEN

Voorwaarden

Algemeen
1.1. Bij het activeren van DirectBank Link gaat u akkoord met de voorwaarden, zoals hieronder gedefinieerd. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Twinfield Caribben B.V. Indien beide termen elkaar kruisen, vervangen onderstaande Algemene Voorwaarden de in dat geval relevante voorwaarden van Twinfield Caribbean BV. Het is raadzaam om de Algemene voorwaarden van DirectBank Link grondig te lezen.

Definities
2.1. DirectBank Link is een App die de banktransacties bijwerkt in uw online administratie(s). Aanmelden of activeren van DirectBank Link betekent dat u inlogt op uw online boekhoudapplicatie Twinfield en de STFP-server van de bank en gebruik maakt van DirectBank Link, waarvoor u betaalt op basis van gebruik en automatische incasso indien beschikbaar.

2.2. Met ‘Gebruiker’ wordt bedoeld de abonnee die DirectBank Link dagelijks gebruikt om de transacties van de bank te downloaden in de eigen administratie(s).

Eigendomsrechten & Gebruiksvoorwaarden
3.1. Twinfield Caribbean B.V. is de eigenaar van alle handelsmerken, auteursrechten, databankrechten en intellectuele eigendomsrechten van DirectBank Link.

3.2. Het is niet toegestaan ​​om DirectBank Link op welke manier dan ook te kopiëren, te verspreiden of te wijzigen.

3.3 DirectBank Link wordt aangeboden bij betaling. Twinfield Caribbean B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om de abonnementskosten te verhogen.

Systeemvereisten
4.1. De gebruiker dient dezelfde juiste systeemeisen te hebben die gelden voor het gebruik van Twinfield, voor het gebruik van DirectBank Link.

4.2. De systeemeisen zijn onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen en functionaliteiten, die zich in de toekomst kunnen voordoen.

Beschikbaarheid
5.1. Twinfield Caribbean B.V. zal haar best doen om ervoor te zorgen dat DirectBank Link beschikbaar zal zijn voor gebruik.

5.2. Twinfield Caribbean B.V. is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van DirectBank Link of voor technische problemen bij het activeren van DirectBank Link.

Beperking van aansprakelijkheid: banktransacties van oorsprong
6.1. Twinfield Caribbean B.V. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die is ontstaan ​​of kan ontstaan ​​door het gebruik van DirectBank Link en de banktransacties als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie van welke aard dan ook.

6.2. Twinfield Caribbean B.V. is niet aansprakelijk voor wijzigingen van de wisselkoersen door andere bronnen, die zijn opgetreden na dagelijkse updates door DirectBank Link.

6.3. Twinfield Caribbean B.V. is niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van DirectBank Link door gebruikers of derden.

× Heb je een vraag?